Aktuálne

LICENCIE Národnej banky Slovenska

Vážení klienti,

s účinnosťou od 1.9.2015 môžu spotrebiteľské úvery poskytovať len veritelia, ktorým bola udelená Licencia Národnou bankou Slovenska. Z približne 250 nebankových firiem získali licenciu NBS od septembra necelé dve desiatky. Znamená to zásadné obmedzenie trhu mimobankových pôžičiek. Nebankovky pritom už od januára podnikajú podľa nových prísnejších pravidiel.

Čo ak nebankovka nemá licenciu?

 Nelicencované subjekty nesmú poskytovať spotrebiteľské úvery fyzickým osobám. Išlo by o trestný čin nedovoleného podnikania.

Čo to znamená pre Vás ako nášho klienta?

V prípade, ak Vám úver poskytla spoločnosť, ktorá nie je v zozname veriteľov zverejnených na stránkach Národnej Banky Slovenska, je zmluva o spotrebiteľskom úvere neplatná a  takýto veriteľ je povinný umožniť Vám splácanie poskytnutej istiny bez úrokov a ďalších poplatkov v splátkách v dohodnutej dobe splácania.

Uvedené znamená, že ak ste si požičali 10.000,- Eur, pričom veriteľ, ktorý nemá licenciu NBS žiada od Vás na základe takejto Zmluvy o úvere 20.000,- Eur v mesačných splátkach vo výške 232,55,- Eur počas 86 mesiacov, tak takáto zmluva je neplatná a vy ste povinní uhradiť len poskytnutú istinu v mesačných splátkach počas 86 mesiacov a teda výška mesačnej splátky bude len 116,28,- Eur.