Najlepšia ochrana spotrebiteľa

Sme občianske združenie a naším hlavným cieľom je pomáhať spotrebiteľom presadzovať ich práva.

“Poznajte svoje práva! Sme tu pre Vás!”

K založeniu občianskeho združenia Najlepšia ochrana spotrebiteľa – NOS sme sa rozhodli v okamihu, kedy sme získali osobné neblahé skúsenosti s poskytovaním nebankových úverov. Zistili sme, že sme sa v tejto situácii neocitli zďaleka sami a že situácia na slovenskom trhu je naozaj vážna. Pretože chceme, aby podpis úverovej zmluvy nebol lotériou, rozhodli sme sa proti tomuto neblahému stavu bojovať.

Naši právnici dôkladne poznajú špecifiká slovenského právneho spotrebiteľského  prostredia a dokážu ich využiť pri poskytovaní služieb.

Znalosti a skúsenosti nášho združenia pokrývajú všetky právne oblasti týkajúce sa spotrebiteľského práva. Poskytneme Vám praktické  právne poradenstvo v spotrebiteľskej oblasti a vždy sa usilujeme o nájdenie vyhovujúcich mimosúdnych ako aj súdnych riešení pre dosiahnutie cieľov daného klienta. Pre každého klienta a každý prípad zostavujeme tím právnikov  tak, aby sa zabezpečilo optimálne poskytovanie služieb klientovi.

Právne služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky.